Zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenów obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żaganiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu  ogłasza przetarg  otwarty na Zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenów obsługiwanych przez MPO i RD sp. z o.o. w Żaganiu.

Status :  rozstrzygnięty

Tryb : otwarty

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu

Nr zamówienia :  2022/S 026-66671-2022-PL

Ogłoszono : 07.02.2022r.

Termin składania ofert : 07.03.2022r. , godz. 12.00

Termin otwarcia ofert : 07.03.2022r. , godz.13.30

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.

SWZ

Projekt umowy

JEDZ

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dodano 7 marca 2022r.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano 10 marca 2022r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty