| 19, czerwiec, 2024

68-100 Żagań,

ul. Nowogródzka 2
godziny: 7:00-15:00

Obsługa Klienta:
68 477 37 29
Sekretariat:
68 477 29 40

NIP: 924-10-03-861
REGON: 970427227
BDO: 000003421

KALENDARZ

Rodzaj odpadu: ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI

Rodzaj odpadu: ODPADY SEGREGOWANE ZBIERANE W SYSTEMIE WORKOWYM (zabudowa jednorodzinna)

Worki należy w dniu wywozu wystawiać związane, w widocznym, dostępnym dla samochodu ciężarowego
miejscu przy drodze publicznej, przed ogrodzeniem posesji do godziny 7:00 rano.

Rodzaj odpadu: ODPADY SEGREGOWANE ZBIERANE W SYSTEMIE POJEMNIKOWYM (zabudowa wielorodzinna)

Pojemniki należy w dniu wywozu wystawiać w widocznym, dostępnym dla samochodu ciężarowego miejscu przy drodze publicznej, przed ogrodzeniem posesji do godziny 7:00 rano.

Rodzaj odpadu: ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję, w miejscu widocznym, dostępnym dla samochodu ciężarowego.

W ramach zbiórki zabierany będzie wyłącznie  wystawiony zużyty sprzęt RTV i AGD bądź  odpady wielkogabarytowe takie jak: meble,  meble ogrodowe, kanapy, fotele, dywany. Inne wystawione odpady (nie będące wielkogabarytami, bądź zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym) nie będą zabierane.

Wywóz odpadów należy zgłosić najpóźniej 1 dzień przed planowanym terminem zbiórki.

Zgłoszenia wywozu przyjmowane są  pod nr tel. 68 477 37 29 lub osobiście w siedzibie Spółki ul. Nowogródzka 2, pokój nr 3  w godz. 7:00-15:00.

INFORMACJA

01.03.2016 r. w mieście Żagań został udostępniony dla mieszkańców  Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK znajduje się przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 62.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy miasta Żagań mogą przywieźć i bezpłatnie oddać selektywnie zbierane odpady m.in:

papier i tekturę, metale i tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, odpady wielkogabarytowe (meble, dywany), zużyty sprzęt RTV i AGD, zużyte opony samochodowe, odpady ulegające biodegradacji, niewielkie ilości gruzu budowlanego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowanych do PSZOK-u odpadów dostępne są pod nr tel. 68 411 47 80.

Harmonogram wywozu odpadów oraz Regulamin PSZOK znajduje się na stronie internetowej: www. mpoird.zagan.pl. lub www.bip.zagan.pl\

KALENDARZ

Rodzaj odpadu: ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI

Rodzaj odpadu: ODPADY SEGREGOWANE ZBIERANE W SYSTEMIE WORKOWYM (zabudowa jednorodzinna)

Worki należy w dniu wywozu wystawiać związane, w widocznym, dostępnym dla samochodu ciężarowego miejscu przy drodze publicznej, przed ogrodzeniem posesji do godziny 7:00 rano.

Rodzaj odpadu: ODPADY SEGREGOWANE ZBIERANE W SYSTEMIE POJEMNIKOWYM (zabudowa wielorodzinna)

Pojemniki należy w dniu wywozu wystawiać w widocznym, dostępnym dla samochodu ciężarowego miejscu przy drodze publicznej, przed ogrodzeniem posesji do godziny 7:00 rano.

Rodzaj odpadu: ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję, w miejscu widocznym, dostępnym dla samochodu ciężarowego.

W ramach zbiórki zabierany będzie wyłącznie  wystawiony zużyty sprzęt RTV i AGD bądź  odpady wielkogabarytowe takie jak: meble,

 meble ogrodowe, kanapy, fotele, dywany. Inne wystawione odpady (nie będące wielkogabarytami, bądź zużytym sprzętem elektrycznym

i elektronicznym) nie będą zabierane.

Wywóz odpadów należy zgłosić najpóźniej 1 dzień przed planowanym terminem zbiórki.

Zgłoszenia wywozu przyjmowane są  pod nr tel. 68 477 37 29 lub osobiście w siedzibie Spółki ul. Nowogródzka 2, pokój nr 3 w godz. 7:00-15:00.

 

INFORMACJA

01.03.2016 r. w mieście Żagań został udostępniony dla mieszkańców  Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK znajduje się przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 62.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy miasta Żagań mogą przywieźć i bezpłatnie oddać selektywnie zbierane odpady m.in:

papier i tekturę, metale i tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, odpady wielkogabarytowe (meble, dywany), zużyty sprzęt RTV i AGD, zużyte opony samochodowe, odpady ulegające biodegradacji, niewielkie ilości gruzu budowlanego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowanych do PSZOK-u odpadów dostępne są pod nr tel. 68 411 47 80.           

Harmonogram wywozu odpadów oraz Regulamin PSZOK znajduje się na stronie internetowej: www. mpoird.zagan.pl lub www.bip.zagan.pl

AKCJA ZIMA

Dział Robót Drogowych realizuje zadania w zakresie utrzymania zimowego dróg i chodników. Czynności związane z „akcją zima” obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach chodnikach, parkingach i innych placach prowadzone są całodobowo również w dni wolne i święta.

MPO i RD posiada specjalistyczny sprzęt do odśnieżania – pługi i posypywarki.

Telefony kontaktowe:

68 477 29 43,  wew.15 lub 23

Co dalej ze stłuczką szklaną?

Zużyte i uszkodzone opakowania szklane, po segregacji na kolory i wstępnym uzdatnieniu stanowią surowiec do dalszej produkcji. Są stosowane jako:

– składnik wsadu do pieca szklarskiego,

– surowiec do produkcji włókien szklanych, szkła piankowego, grysów, kulek szklanych,

– dodatek do mas ceramicznych i past czyszczących.

Wprowadzenie stłuczki szklanej do zestawu szklarskiego powoduje znaczne obniżenie kosztów produkcji. Dodatek 1% stłuczki szklanej do wsadu powoduje zmniejszenie zużycia energii o około 8kJ/kg szkła. Zwiększenie udziału stłuczki szklanej do około 80% wsadu pozwala na zaoszczędzenie nawet do 20% energii. Natomiast każda tona użytej stłuczki to oszczędność 0,4 m3 piasku szklanego oraz 0,12 m3 sody. Zmniejszenie ilości stosowanego środka klarującego (siarczan (VI) sodu) prowadzi także do ograniczenia emisji dwutlenku siarki do atmosfery. Stłuczka szklana zawiera mniej chlorków i fluorków niż materiał pierwotny, co powoduje obniżenie emisji fluoru i chloru. Jednocześnie emisja pyłów zostaje ograniczona w wyniku mniejszego udziału w zestawie szklarskim drobnych pylistych frakcji pochodzących z surowców pierwotnych.

Istotne, aby do pojemników nie wrzucać części metalowych i plastikowych.

MPOiRD Sp. z o.o. prowadzi od 2005 roku gratisową zbiórkę odpadów segregowanych.

Z roku na rok jest coraz lepiej, świadomość ekologiczna mieszkańców Żagania rośnie wynikiem jest wzrost ilości zbieranych odpadów z pojemników do segregacji. W poprzednich latach zebraliśmy stłuczki szklanej w ilościach:

  • 2007 roku – 81 ton
  • 2008 roku – 88 ton
  • 2009 roku – 97 ton
  • 2010 roku do końca III kwartału – 101 ton

Zebrane surowce wtórne przekazujemy bezpośrednio do zakładów zajmujących się recyklingiem.

Obecnie MPOiRD Sp. z o.o. zamyka pojemniki do selektywnej ma to na celu wyeliminowania wrzucania odpadów innego typu do poszczególnych pojemników.