Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Żagań o statusie miejskim

 
Uchwała Miasta nr XXV/65/2016
RADY MIASTA.
 

z dnia 14 lipca 2016r.
Kliknij pobierz tutaj aby pobrać plik. Plik w formacie .pdf