| 07, grudzień, 2021

68-100 Żagań,

ul. Nowogródzka 2
godziny: 7:00-15:00

Obsługa Klienta:
68 477 37 29
Sekretariat:
68 477 29 40

NIP: 924-10-03-861
REGON: 970427227
BDO: 000003421

Wywóz śmieci

Odbiór odpadów komunalnych jest podstawową gałęzią działalności naszej firmy.

Zajmujemy się wywozem odpadów komunalnych zarówno od klientów indywidualnych, jak i firm, urzędów, szkół itp.

Obszarem działalności naszej firmy jest przede wszystkim miasto i gmina wiejska Żagań, a także gmina Brzeźnica.

Baza naszej firmy mieści się na terenie miasta Żagań, co gwarantuje terminowość w realizacji zleconych usług.

Nasze usługi obejmują wywóz odpadów komunalnych: niesegregowanych i segregowanych, a także odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dysponujemy: pojemnikami 120l, 240l, 1100l, kontenerami KP-7, oraz workami o pojemności 120 l.

Prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, które są przekazywane firmom zajmującym się recyklingiem oraz odpadów biodegradowalnych, które po zebraniu są przekazywane do kompostowni.

Posiadamy odpowiednią bazę techniczną i specjalistyczny sprzęt do prawidłowego wykonywania usług komunalnych oraz kadrę pracowników dysponujących właściwym przygotowaniem zawodowym z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Nasze działania mają na celu świadczenie usług najwyższej jakości przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne zgodnie z wymaganiami prawnymi Ustawy o Odpadach, lokalnymi Regulaminami o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminie, które określają warunki odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz systemem ISO 9001.

Posiadamy wymagane prawem Decyzje na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.

Wszystkie wykonane prace dokumentujemy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Opierając swoją działalność na zasadach uczciwej i rzetelnej konkurencji rynkowej, chcemy stać się solidnym i niezawodnym partnerem w nowoczesnej gospodarce odpadami.

Telefon kontaktowy:

68 477 37 29

Kosze uliczne

Zajmujemy się bieżącym opróżnianiem koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Żagań wraz z utrzymaniem czystości w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Na terenie miasta Żagań znajduje się ok 400 koszy ulicznych. Pojemniki te są ustawione m.in. w ciągach pieszych, przy skrzyżowaniach, placach zabaw i przystankach autobusowych.

Częstotliwość opróżniania koszy zależy od intensywności zapełnienia pojemnika.

AKCJA ZIMA

Dział Robót Drogowych realizuje zadania w zakresie utrzymania zimowego dróg i chodników. Czynności związane z „akcją zima” obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach chodnikach, parkingach i innych placach prowadzone są całodobowo również w dni wolne i święta.

MPO i RD posiada specjalistyczny sprzęt do odśnieżania – pługi i posypywarki.

Telefony kontaktowe:

68 477 29 43,  wew.15 lub 23

Co dalej ze stłuczką szklaną?

Zużyte i uszkodzone opakowania szklane, po segregacji na kolory i wstępnym uzdatnieniu stanowią surowiec do dalszej produkcji. Są stosowane jako:

– składnik wsadu do pieca szklarskiego,

– surowiec do produkcji włókien szklanych, szkła piankowego, grysów, kulek szklanych,

– dodatek do mas ceramicznych i past czyszczących.

Wprowadzenie stłuczki szklanej do zestawu szklarskiego powoduje znaczne obniżenie kosztów produkcji. Dodatek 1% stłuczki szklanej do wsadu powoduje zmniejszenie zużycia energii o około 8kJ/kg szkła. Zwiększenie udziału stłuczki szklanej do około 80% wsadu pozwala na zaoszczędzenie nawet do 20% energii. Natomiast każda tona użytej stłuczki to oszczędność 0,4 m3 piasku szklanego oraz 0,12 m3 sody. Zmniejszenie ilości stosowanego środka klarującego (siarczan (VI) sodu) prowadzi także do ograniczenia emisji dwutlenku siarki do atmosfery. Stłuczka szklana zawiera mniej chlorków i fluorków niż materiał pierwotny, co powoduje obniżenie emisji fluoru i chloru. Jednocześnie emisja pyłów zostaje ograniczona w wyniku mniejszego udziału w zestawie szklarskim drobnych pylistych frakcji pochodzących z surowców pierwotnych.

Istotne, aby do pojemników nie wrzucać części metalowych i plastikowych.

MPOiRD Sp. z o.o. prowadzi od 2005 roku gratisową zbiórkę odpadów segregowanych.

Z roku na rok jest coraz lepiej, świadomość ekologiczna mieszkańców Żagania rośnie wynikiem jest wzrost ilości zbieranych odpadów z pojemników do segregacji. W poprzednich latach zebraliśmy stłuczki szklanej w ilościach:

  • 2007 roku – 81 ton
  • 2008 roku – 88 ton
  • 2009 roku – 97 ton
  • 2010 roku do końca III kwartału – 101 ton

Zebrane surowce wtórne przekazujemy bezpośrednio do zakładów zajmujących się recyklingiem.

Obecnie MPOiRD Sp. z o.o. zamyka pojemniki do selektywnej ma to na celu wyeliminowania wrzucania odpadów innego typu do poszczególnych pojemników.