Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza przetarg w trybie podstawowym na:  Dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu.

Status:  zakończony
Tryb: podstawowy na podstawie art. 275 ust.1 ustawy pzp
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00491190/01
Ogłoszono dnia: 13.12.2022r.
Termin składania ofert: 21.12.2022r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 21.12.2022r. godz. 14:00

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

projekt umowy

wzór logo

Dodano dnia 21.12.2022r.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 21.12.2022

Dodano dnia 05.01.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty