Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza przetarg w trybie podstawowym na: Dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu.

Status: rozstrzygnięty
Tryb: podstawowy
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00041870/01
Ogłoszono dnia: 28.04.2021r. 
Termin składania ofert: 07.05.2021r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 07.05.2021r. godz. 14:00

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

załącznik nr 3 do projektu umowy – wzór logo

projekt umowy (rozdział IV SWZ)

Dodano 7 maja 2021r.

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

informacja z otwarcia ofert 07.05.2021r_

Dodano 21 maja 2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty