Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza postępowanie na: Dostawę paliw płynnych dla pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
Status:  rozstrzygnięty
Tryb: podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
Nr UZP:  2022/BZP/00107618/01
Ogłoszono dnia: 04-04-2022r.
Termin składania ofert: 19-04-2022r , godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 19-04-2022r , godz.14:30

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

projekt umowy

Dodano 7 kwietnia 2022r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dodano 12 kwietnia 2022r.

Zmiana treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Dodano 19 kwietnia 2022r.

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dodano 20 kwietnia 2022r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty