Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka dwukomorowa dla MPO i RD sp. z o.o. w Żaganiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza przetarg  w trybie nieograniczonym na : „Dostawę i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka dwukomorowa dla MPO i RD sp. z o.o. w Żaganiu”

Status :  zakończony

Tryb :  nieograniczony

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu

Finansowanie : leasing operacyjny

Nr zamówienia :  2022/S 209-594621

Ogłoszono : 28.10.2022r.

Termin składania ofert : 30.11.2022r. , godz. 11.00

Termin otwarcia ofert : 30.11.2022r. , godz.13.30

Załączniki :

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Sprawozdanie Finansowe 2021

F01 II kwartał 2022

JEDZ.

Dodano dnia 04.11.2022r.

Wyjaśnienia i Zmiana Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

wyciąg z ogólnych warunków umowy leasingu operacyjnego

Dodano dnia 18.11.2022r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.

Dodano 23.11.2022r.

Wyjaśnienia Treści SWZ 23.11.2022

Sprawozdanie finansowe 2020

Sprawozdanie Finansowe 2021

F01 II kwartał 2022

RZIS III Kwartał 2022

Bilans III kwartał 2022

Aktualne zestawienie zobowiązań i należności spółki

Dodano 24.11.2022r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana Treści Specyfikacji Zmówienia

Dodano 30.11.2022r.

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2)

Informacja z otwarcia ofert 30 11 2022

Dodano 19.12.2022r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano 27.01.2023r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia