Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego Remontera drogowego dla MPO i RD sp. z o.o. w Żaganiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza przetarg  w trybie podstawowym na : „Dostawę i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego Remontera drogowego dla MPO i RD sp. z o.o.”

Status :  rozstrzygnięty

Tryb : podstawowy

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu

 Finansowanie : leasing operacyjny

Nr zamówienia :  2021/BZP 00062867/01

Ogłoszono : 25.05.2021r.

Termin składania ofert : 16.06.2021r. , godz. 12.00

Termin otwarcia ofert : 16.06.2021r. , godz.13.30

 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Sprawozdanie Finansowe za 2020 r_

F01 za I kwartał 2021 r_

Dodano 31 maja 2021.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dodano 1 czerwca 2021r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Dodano 2 czerwca 2021r.

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Dodano 7 czerwca 2021r.

Wyjaśnienia treści SWZ – pytania i odpowiedzi

Załącznik – Wyciąg z ogólnych warunków umowy dotyczący utraty kasacji odbioru świadczeń odszkodowawczych

Dodano 10 czerwca 2021r.

Zmiana Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

formularz oferty – zmiana

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. 2

Dodano 16 czerwca 2021r.

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Dodano 22 czerwca 2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty