DokumentLink
Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników - RODO
Klauzula informacyjna dla Klientów – RODO
Klauzula informacyjna dla PSZOK – RODO
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych – RODO
Klauzula informacyjna ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych – RODO