Zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenów obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żaganiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza przetarg nieograniczony na : „Zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenów obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu”

Status :  rozstrzygnięty

Tryb : przetarg nieograniczony

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu

Nr zamówienia :  2020/S 250-625254

Ogłoszono : 23.12.2020r.

Termin składania ofert : 25.01.2021r. , godz. 12.00

Termin otwarcia ofert : 25.01.2021r. , godz.13.00

 

 

Załączniki :

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Umowa – projekt

JEDZ

Dodano 7 stycznia 2021r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Dodano 25 stycznia 2021r.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano 29 stycznia 2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty