Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 3,5 t

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza przetarg nieograniczony na :

Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 3,5 t.

 

Status: zakończony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu

Finansowanie: leasing operacyjny z możliwością wykupu

Nr UZP: 602958-N-2019

Termin składania ofert: 2019-10-08, godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 2019-10-08, godz. 10:10

Ogłoszono dnia: 2019-09-27

Strona ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=28c4a974-b2fb-471d-9b91-729d57c1a556

 

Załączniki:

 – załącznik nr 1 do SIWZ – wykluczenie

 – załącznik nr 2 do SIWZ – warunki

– załącznik nr 3 do SIWZ – grupa kapitałowa

– załącznik nr 4 do SIWZ – zobowiązanie

 – załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty

rys. 1. Szkic poglądowy burty bocznej

rys. 2. Szkic poglądowy burty tylnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o przetargu

 – załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty – Poprawiony na 35 rat

odpowiedzi na zapytanie

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu