Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 3,5 t

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 3,5 t.”

Status: zakończony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: dostawy

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu

Finansowanie: leasing operacyjny z możliwością wykupu

Nr UZP:607509-N-2019

Termin składania ofert: 17.10.2019r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 17.10.2019r. godz. 10.10

Ogłoszono dnia: 09.10.2019r.

Strona ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e3032fc1-24d7-44fa-85e4-3b20bcc3c475

 

Załącznik

00 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

01 – załącznik nr 1 do SIWZ – wykluczenie

02 – załącznik nr 2 do SIWZ – warunki

03 – załącznik nr 3 do SIWZ – grupa kapitałowa

04 – załącznik nr 4 do SIWZ – zobowiązanie

05 – załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty – Poprawiony na 35 rat

rys. 1. Szkic poglądowy burty bocznej

rys. 2. Szkic poglądowy burty tylnej

——————————————–

Dodano 14 października 2019:

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na zapytania

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/79ee534d-ee2f-4c5e-a271-8a1f40dccd98

——————————————–

Dodano 17 października 2019:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania