Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o. o. w Żaganiu

Szczegóły przetargu

Data przetargu: 2019-03-22
Nazwa: Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o. o. w Żaganiu

Ogłoszenie:
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o. o. w Żaganiu

https://bzp.uzp.gov.pl