Dostawa paliw płynnych dla pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza postępowanie na: Dostawę paliw płynnych dla pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
Status:  rozstrzygnięty
Tryb: podstawowy
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu
Nr UZP:  2021/BZP 00023230/01
Ogłoszono dnia: 26-03-2021r.
Termin składania ofert: 07-04-2021r , godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 07-04-2021r , godz.14:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Projekt umowy

Dodano 31 marca 2021r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dodano 7 kwietnia 2021r.

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Dodano 12 kwietnia 2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty