Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki trzykomorowej dla MPO i RD sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu ogłasza przetarg nieograniczony na : „Dostawę i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki trzykomorowej dla MPO i RD sp. z o.o.”

Status :  rozstrzygnięty

Tryb : przetarg nieograniczony

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu

 Finansowanie : leasing operacyjny

Nr zamówienia : Dz.U/S S180, 433995-2020-PL 

Ogłoszono : 16.09.2020r.

Termin składania ofert : 06.11.2020r. , godz. 12.00

Termin otwarcia ofert : 06.11.2020r. , godz.13.00

 

 

Załączniki :

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ –

JEDZ – załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawozdanie Finansowe 2019

Formy Finansowania Majątku

F01 za II kwartał 2020 roku

klucz publiczny

 

Dodano 23 września 2020r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Dodano 5 października 2020r.

Wyjaśniania Treści SIWZ – 05.10.2020

Dodano 9 października 2020r.

Wyjaśnienia treści SIWZ- 09.10.2020

Dodano 15 października 2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – 15.10.2020

Zmiana Treści SIWZ – 15.10.2020

Dodano 22 października 2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – przekazane do publikacji w dniu 22.10.2020

Zmiana treści-SIWZ – 22.10.2020

Dodano 30 października 2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia – przekazane do publikacji w dniu 30.10.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ- 30.10.2020

Dodano 2 listopada 2020r.

informacja dotycząca elektronicznej skrzynki podawczej

Dodano 6 listopada 2020r.

Informacja z otwarcia ofert 06.11.2020

Dodano 24 listopada 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.11.2020