Harmonogram wywozu odpadów MIASTO ŻAGAŃ

– zabudowa jedno i wielorodzinna na 2019 rok dla:

 REJON nr I – Prawobrzeżna strona miasta oraz dzielnica Moczyń

● Zmieszane odpady komunalne/odpady pozostałe po segregacji

● Odpady segregowane zbierane w systemie workowym

● Odpady segregowane zbierane w systemie pojemnikowym

● Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE/ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI

 Rodzaj odpadu: ODPADY SEGREGOWANE ZBIERANE W SYSTEMIE WORKOWYM

 Rodzaj odpadu: ODPADY SEGREGOWANE ZBIERANE W SYSTEMIE POJEMNIKOWYM   

 Rodzaj odpadu: ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Odpady będą zabierane sprzed posesji, po uprzednim zgłoszeniu przez Właściciela nieruchomości najpóźniej 1 dzień przed terminem planowanej zbiórki. Zgłoszenia wywozu można dokonać pod nr tel. 68 477 37 29 lub osobiście w siedzibie Spółki ul. Nowogródzka 2, pokój nr 3.

 Rodzaj odpadu: ODPADY BUDOWLANE I REMONTOWE

Odpady będą odbierane na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej w ilości 1 m3 /rok od każdego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, po uprzednim zgłoszeniu przez Właściciela nieruchomości. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości przekraczającej 1 m3 /rok będą odbierane odpłatnie na dodatkowe zlecenie.

INFORMACJA

01.03.2016 r. w mieście Żagań został udostępniony dla mieszkańców  Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK znajduje się przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 62.

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek:           8:00 – 16:00

Środa:             nieczynne

Czwartek         8:00 – 18:00

Piątek              8:00 – 16:00

Sobota:            8:00 – 14:00

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy miasta Żagań mogą przywieźć i bezpłatnie oddać selektywnie zbierane odpady m.in:

papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, odpady wielkogabarytowe (meble, dywany), zużyty sprzęt RTV i AGD, zużyte opony samochodowe, odpady ulegające biodegradacji, niewielkie ilości gruzu budowlanego.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowanych do PSZOK-u odpadów dostępne są pod nr tel. 68 411 47 80.

Harmonogram wywozu odpadów oraz Regulamin PSZOK znajduje się na stronie internetowej: www. mpoird.zagan.pl. lub www.bip.zagan.

Harmonogram wywozu odpadów MIASTO ŻAGAŃ – zabudowa jedno i wielorodzinna na 2019 rok dla:

 REJON nr II –  LEWOBRZEŻNA STRONA MIASTA
 

 

Zmieszane odpady komunalne/odpady pozostałe po segregacji

Odpady segregowane zbierane w systemie workowym

Odpady segregowane zbierane w systemie pojemnikowym

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 Rodzaj odpadu: ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE/ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI

 Rodzaj odpadu: ODPADY SEGREGOWANE ZBIERANE W SYSTEMIE WORKOWYM 

 Rodzaj odpadu: ODPADY SEGREGOWANE ZBIERANE W SYSTEMIE POJEMNIKOWYM

 Rodzaj odpadu: ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Odpady będą zabierane sprzed posesji, po uprzednim zgłoszeniu przez Właściciela nieruchomości najpóźniej 1 dzień przed terminem planowanej zbiórki.

Zgłoszenia wywozu można dokonać pod nr tel. 68 477 37 29 lub osobiście w siedzibie Spółki ul. Nowogródzka 2, pokój nr 3.

 Rodzaj odpadu: ODPADY BUDOWLANE I REMONTOWE

Odpady będą odbierane na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej w ilości 1 m3 /rok od każdego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, po uprzednim zgłoszeniu przez Właściciela nieruchomości. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości przekraczającej 1 m3 /rok będą odbierane odpłatnie na dodatkowe zlecenie.

01.03.2016 r. w mieście Żagań został udostępniony dla mieszkańców  Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK znajduje się przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 62.

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek:           8:00 – 16:00

Środa:             nieczynne

Czwartek         8:00 – 18:00

Piątek              8:00 – 16:00

Sobota:            8:00 – 14:00

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy miasta Żagań mogą przywieźć i bezpłatnie oddać selektywnie zbierane odpady m.in:

papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, odpady wielkogabarytowe (meble, dywany), zużyty sprzęt RTV i AGD, zużyte opony samochodowe, odpady ulegające biodegradacji, niewielkie ilości gruzu budowlanego.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowanych do PSZOK-u odpadów dostępne są pod nr tel. 68 411 47 80.

Harmonogram wywozu odpadów oraz Regulamin PSZOK znajduje się na stronie internetowej: www. mpoird.zagan.pl. lub www.bip.zagan.

KALENDARZ

AKCJA ZIMA

Dział Robót Drogowych realizuje zadania w zakresie utrzymania zimowego dróg i chodników. Czynności związane z „akcją zima” obejmujące odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach chodnikach, parkingach i innych placach prowadzone są całodobowo również w dni wolne i święta.

MPO i RD posiada specjalistyczny sprzęt do odśnieżania – pługi i posypywarki.

Telefony kontaktowe:

68 477 29 43,  wew.15 lub 23

Co dalej ze stłuczką szklaną?

Zużyte i uszkodzone opakowania szklane, po segregacji na kolory i wstępnym uzdatnieniu stanowią surowiec do dalszej produkcji. Są stosowane jako:

– składnik wsadu do pieca szklarskiego,

– surowiec do produkcji włókien szklanych, szkła piankowego, grysów, kulek szklanych,

– dodatek do mas ceramicznych i past czyszczących.

Wprowadzenie stłuczki szklanej do zestawu szklarskiego powoduje znaczne obniżenie kosztów produkcji. Dodatek 1% stłuczki szklanej do wsadu powoduje zmniejszenie zużycia energii o około 8kJ/kg szkła. Zwiększenie udziału stłuczki szklanej do około 80% wsadu pozwala na zaoszczędzenie nawet do 20% energii. Natomiast każda tona użytej stłuczki to oszczędność 0,4 m3 piasku szklanego oraz 0,12 m3 sody. Zmniejszenie ilości stosowanego środka klarującego (siarczan (VI) sodu) prowadzi także do ograniczenia emisji dwutlenku siarki do atmosfery. Stłuczka szklana zawiera mniej chlorków i fluorków niż materiał pierwotny, co powoduje obniżenie emisji fluoru i chloru. Jednocześnie emisja pyłów zostaje ograniczona w wyniku mniejszego udziału w zestawie szklarskim drobnych pylistych frakcji pochodzących z surowców pierwotnych.

Istotne, aby do pojemników nie wrzucać części metalowych i plastikowych.

MPOiRD Sp. z o.o. prowadzi od 2005 roku gratisową zbiórkę odpadów segregowanych.

Z roku na rok jest coraz lepiej, świadomość ekologiczna mieszkańców Żagania rośnie wynikiem jest wzrost ilości zbieranych odpadów z pojemników do segregacji. W poprzednich latach zebraliśmy stłuczki szklanej w ilościach:

  • 2007 roku – 81 ton
  • 2008 roku – 88 ton
  • 2009 roku – 97 ton
  • 2010 roku do końca III kwartału – 101 ton

Zebrane surowce wtórne przekazujemy bezpośrednio do zakładów zajmujących się recyklingiem.

Obecnie MPOiRD Sp. z o.o. zamyka pojemniki do selektywnej ma to na celu wyeliminowania wrzucania odpadów innego typu do poszczególnych pojemników.