Dokumenty do pobrania dla Klienta

Karta danych Klienta dla spółek i przedsiębiorców
Karta danych Klienta dla osoby fizycznej prowadzącej działalność  gospodarczą
Klauzula informacyjna dla Klientów – RODO

Rozwiązanie umowy

Pozostałe dokumenty do pobrania

Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych

Regulamin PSZOK
Zmiana do Regulaminu PSZOK – 1
Zmiana do Regulaminu PSZOK – 2
Zmiana do Regulaminu PSZOK – 3
Klauzula informacyjna dla PSZOK – RODO
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego – RODO
Klauzula informacyjna ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników – RODO
REGON
NIP
NIP UE
Certyfikat ISO 9001:2015 w wersji PL