Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Żaganiu
 

UWAGA !!!

Mieszkaniec przed przekazaniem odpadów do PSZOK zobowiązany jest do okazania pracownikowi PSZOK dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zamieszkania oraz dowód uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za bieżący miesiąc lub opłaty za czynsz za bieżący miesiąc (w przypadku budynków wielorodzinnych).