Nasza oferta

 

● Zbieranie i transport stałych odpadów komunalnych
● Wywóz gruzu budowlanego
● Wywóz odpadów budowlano - remontowych
● Zamiatanie ulic i innych ciągów komunikacyjnych
● Remonty dróg i chodników w tym odtwarzanie nawierzchni asfaltowych
● Zimowe utrzymywanie dróg, chodników, parkingów, placów.

Zalety zleconych wykonywanych usług przez naszą firmę:
Wysoka jakość i terminowość wykonywanych usług
Indywidualne podejście do klienta
● Profesjonalna, dobrze wyszkolona i stabilna załoga zatrudniona w ramach umów o pracę
Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
● Przyjazna atmosfera pracy